NAUJIENOS

Sveikiname
I – ųjų klasių mokinių dviračių vairuotojų varžybų
laimėtojus

I vieta – Kauno Kazio Griniaus progimnazijos komanda (I komanda)
II vieta – Kauno KTU Vaižganto progimnazijos komandą
III vieta – Kauno Kazio Griniaus progimnazijos komandą (II komanda)

pirmu klasiu dviratininku varzybos

 

PRANEŠIMAS APIE KAUNO MOKSLEIVIŲ APLINKOTYROS CENTRO IR KAUNO JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMĄ


     Informuojame, kad Kauno miesto savivaldybės taryba 2018 m. vasario 27 d. sprendimu    Nr. T-66 „Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno moksleivių aplinkotyros centrą ir Kauno jaunųjų turistų centrą, prijungiant juos prie Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos“ sutiko, kad Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno moksleivių aplinkotyros centras (kodas 190143885) ir Kauno jaunųjų turistų centras (kodas 290143690) būtų reorganizuoti, prijungiant juos prie biudžetinės įstaigos Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos (kodas 190143547).
     Informacija apie reorganizavime dalyvaujančius juridinius asmenis:
     Reorganizuojamas juridinis asmuo – Kauno moksleivių aplinkotyros centras – yra viešasis juridinis asmuo – biudžetinė įstaiga, Šeštokų g. 30, LT46430 Kaunas, įstaigos kodas - 190143885. Duomenys apie Kauno moksleivių aplinkotyros centrą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įregistravimo data – 1995 m. balandžio 10 diena.
     Reorganizuojamas juridinis asmuo – Kauno jaunųjų turistų centras – yra viešasis juridinis asmuo – biudžetinė įstaiga, Žeimenos g. 58, LT-49334 Kaunas, įstaigos kodas – 290143690. Duomenys apie Kauno jaunųjų turistų centrą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įregistravimo data – 1995 m. balandžio 5 diena.
     Dalyvaujantis reorganizavime juridinis asmuo – Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla yra viešasis juridinis asmuo – biudžetinė įstaiga, Ašigalio g. 23, LT- 49151 Kaunas, įstaigos kodas – 190143547. Duomenys apie Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įregistravimo data – 1995 m. balandžio 10 diena.
     Reorganizavimo būdas:
     Kauno moksleivių aplinkotyros centras ir Kauno jaunųjų turistų centras reorganizuojami būdu, nurodytu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalyje. Kauno moksleivių aplinkotyros centras ir Kauno jaunųjų turistų centras, kurie baigia savo veiklą kaip juridiniai asmenys, prijungiami prie Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos, kuriai pereina visos Kauno moksleivių aplinkotyros centro ir Kauno jaunųjų turistų centro teisės ir pareigos.
Kauno moksleivių aplinkotyros centras ir Kauno jaunųjų turistų centras reorganizuojami Kauno miesto savivaldybės, kuri yra vienintelė reorganizuojamų juridinių asmenų ir dalyvaujančio reorganizavime juridinio asmens steigėja ir dalyvė, tarybos sprendimu. Po reorganizavimo veiklą tęsiančios Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Kauno miesto savivaldybės taryba.
     Kauno moksleivių aplinkotyros centras ir Kauno jaunųjų turistų centras reorganizuojami iki 2018 m. rugpjūčio 1 dienos.
     Kauno moksleivių aplinkotyros centras ir Kauno jaunųjų turistų centras baigia veiklą kaip juridinis asmuo nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos. Jo teisės ir pareigos (įskaitant nesumokėtas į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, taip pat mokesčių administravimo pareigūnų ir kitų valstybės institucijų apskaičiuotas sumas, tarp jų baudas ir delspinigius, apskaičiuotus po Kauno moksleivių aplinkotyros centro ir Kauno jaunųjų turistų centro išregistravimo) perduodamos nuo Kauno moksleivių aplinkotyros centro ir Kauno jaunųjų turistų centro turto ir dokumentų perdavimo ir priėmimo aktų pasirašymo dienos.
     Visi suinteresuoti asmenys turi teisę susipažinti su Kauno moksleivių aplinkotyros centro ir Kauno jaunųjų turistų centro reorganizavimo sąlygų aprašu, Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos nuostatų projektu ir abiejų biudžetinių įstaigų praėjusių trejų finansinių metų finansine atskaitomybe. Informacija teikiama iki 2018 m. balandžio 28 d. Kauno moksleivių aplinkotyros centro raštinėje (Šeštokų g. 30, tel. 8(37) 390 064) I-IV nuo 8.00 iki 17.00 h. V nuo 8.00 iki 15.45 h., Kauno jaunųjų turistų centro raštinėje (Žeimenos g. 58, tel. 8(37) 422 750) I-IV nuo 8.00 iki 17.00 h. V nuo 8.00 iki 15.45 h., ir Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos raštinėje (Ašigalio g.23, tel. 8(37) 323 200) I-IV nuo 8 iki 17 h. V nuo 8 iki 15:45 h.

Reorganizavimo sąlygų aprašas

SPRENDIMAS

 

KVIEČIAME DALYVAUTI
I – ŲJŲ KLASIŲ MOKINIŲ DVIRATININKŲ VARŽYBOSE
ALGIO ŽIKEVIČIAUS TAUREI LAIMĖTI

2018 m. gegužės 16 d., 13.00 val., Ašigalio g. 23.
Ar žinai?
Dviratis – ekologiška susisiekimo priemonė, viena iš laisvalaikio praleidimo formų, būtinas judėjimo šaltinis, kuris galėtų tapti mūsų sveikos gyvensenos pagrindu.
Taip pat dviratis teikia visapusišką naudą sveikatai.

I klasiu mokiniu dviracio vairavimo

Nuostatai

 

,,Saugus ratas" 2018

Sveikiname Kauno miesto bendrojo ugdymo įstaigų Jaunųjų dviračio vairuotojų varžybų ,,Saugus ratas" laimėtojus!
I vieta - Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos komanda
II vieta - Vinco Kudirkos progimnazijos komanda
III vieta - Žaliakalnio progimnazijos komanda

1 saugus ratas 2018

 

Lankomumas

Šiandien41
Vakar122
Šią savaitę41
Šį mėnesį3320
Viso190077

2018 spalio 22, Pirmadienis 08:41