* Priėmimo neformaliojo švietimo įstaigas tvarka. /atsisiųsti/

* Priėmimo neformaliojo švietimo įstaigas tvarkos sprendimas /atsisiųsti/

* Vaiko priėmimo į mokyklą tėvų prašymas /atsisiųsti/

* Vaiko priėmimo į mokyklą sutartis  /atsisiųsti/

* Vaiko priėmimo į mokyklą sutarties paaiškinimas  /atsisiųsti/

*  Vaiko priėmimo į mokyklą sutarties priedas /atsisiųsti/

 * Informacija apie NVŠ tikslinį finansavimą /nuoroda/

Pašalinių asmenų lankymosi mokykloje tvarka remiasi Vidaus tvarkos taisyklėmis, patvirtintomis mokyklos direktoriaus 2010-08-29 įsakymu Nr. V-96.

Lankymosi įstaigoje tvarka:

* mokinių tėvai (globėjai) ir kiti apsilankantys asmenys, atėję į mokykla kreipiasi į mokyklos raštvedę.

* ji suteikia informaciją bei palydi iki interesantui reikalingo kabineto arba telefonu informuoja vadovą, arba nukreipia pas ieškomą specialistą, mokytoją.

* mokyklos administracija, mokytojai, specialistai bei kiti  darbuotojai. priima lankytojus, darbo dienomis, suderinus susitikimo laiką.

* mokinių tėvai ar globėjai į mokytojus gali kreiptis po užsiėmimų būreliuose arba iš anksto suderinę susitikimo laiką.

* mokyklos darbuotojai, bendraudami su interesantais, turi rodyti jiems dėmesį, būti mandagūs, atidūs ir, išsiaiškinus interesantų tikslus bei pageidavimus, pagal kompetenciją jiems padėti. Tuo atveju, jei darbuotojas nekompetentingas išspręsti interesanto problemos, jis turi nurodyti kitą Mokyklos darbuotoją, kuris gali padėti išspręsti problemą.

Tėvų apeliavimo teisės:

* kilus neaiškumams dėl bendros tvarkos mokykloje, mokinio ir kitų bendruomenės narių bendravimo, tėvai (globėjai) pirmiausiai kreipiasi (žodžiu ar raštu) į būrelio, studijos mokytoją.  Po to (jeigu reikia) į direktorių arba direktoriaus pavaduotoją ugdymui.

* kilus neaiškumams (ginčui) dėl užsiėmimų kokybės, drausmės ar kitų pastebėtų (tariamų) dalykų,  tėvai (globėjai) pirmiausiai kreipiasi (žodžiu ar raštu) į būrelio, studijos mokytoją, po to (jeigu reikia) į į direktorių arba direktoriaus pavaduotoją ugdymui. Esant būtinumui direktorė sudaro komisiją situacijai įvertinti.

* tėvai gali pateikti motyvuotą apeliaciją mokyklos direktoriui raštu.

* tėvų apeliacija registruojama mokyklos raštinėje.

* tėvų apeliacija išnagrinėjama ir atsakymas raštu pateikiamas per 14 kalendorinių dienų.

Блог http://webekm.com/ и още нещо.

Full premium theme for CMS

Bookmaker bet365 The best odds.

Lankomumas

Šiandien87
Vakar147
Šią savaitę715
Šį mėnesį2720
Viso202132

2019 sausio 18, Penktadienis 15:53