„ATRASK. KURK. VEIK.“

          Programa skirta 7-11 metų vaikams. Programos paskirtis – nagrinėjant saugaus eismo temas, mokiniai mokysis diskutuoti, modeliuoti įvairias situacijas, bendrauti ir bendradarbiauti. Svarstydami apie rizikas ir pavojus mokiniai mokysis pasirinkti veiksmingas priemones, mažinančias grėsmes ir pavojus kelyje, buityje, gamtoje arba padedančias jų išvengti. 80% būrelio veiklos bus skiriama praktinei veiklai. Remiantis LEGO sukurta sistema vaikai eksperimentuos, teorines žinias įtvirtins per žaidimą, įgys teorinių ir praktinių žinių apie saugų elgesį kelyje, buityje, gamtoje. Bus lavinami modeliavimo ir konstravimo įgūdžiai bei gebėjimai surasti ir įvertinti alternatyvius sprendimus. Mokiniai bus mokomi dirbti komandoje, bendradarbiauti ir dalintis idėjomis. Vaikai ugdys gebėjimą kurti, pasakoti, interpretuoti savo istorijas, kas leis ugdyti pagrindines kompetencijas, tokias kaip vidinė komunikacija, kritinis mąstymas, technologijų žinojimas.

  „EMOCIUKAI“

          Programa skirta I-IV klasių mokiniams stiprinti jų emocinio saugumo kompetencijas ir skatinti vaikų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą. Užsiėmimų metu ugdytiniai plės akiratį, stebės, vertins, atskleis savo gebėjimus atpažįstant pagrindines emocijas, ugdysis atsparumas įvairioms konfliktinėms situacijoms. Praktinių užsiėmimų metu bus taikomi metodai ir priemonės: smulkiosios motorikos lavinimas, vaikų emocijas atpažįstantys ir konfliktines situacijas sprendžiantys žaidimai, gebėjimas atsipalaiduoti judant, dainuojant, klausant muzikos ir grojant. Vykdoma veikla bus susieta su reagavimu į nenumatytas situacijas bendraujant šeimoje, mokyklos bendruomenėje ir visuomenėje.

          Ateityje, įgytos komunikavimo, asmeninės, socialinės, pažinimo kompetencijos didins socialinį-psichologinį atsparumą siekiant geresnių rezultatų ugdymosi procese bei bendravime.

„FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMAS (VI-XII KLASIŲ MOKINIAMS)”

          Programa skirta 12-17 metų mokiniams - ugdyti aktyvaus gyvenimo įgūdžius, asmenines, socialines ir kitas bendrąsias kompetencijas, panaudojant sportinius žaidimus, kaip priemonę tikslui pasiekti. Sveika mityba, fizinis aktyvumas, darbo ir poilsio rėžimo laikymasis-tai sveikatos šaltinis. Tik sveikas žmogus yra darbingas ir todėl gali būti savarankiškas ir laimingas. Fizinis aktyvumas įtraukia mokinius į socialinę veiklą, taip gerinami socialiniai ir bendravimo, komandiniai, komunikacijos įgūdžiai, didėja pasitikėjimas savimi, stiprinama mokinių fizinė, psichinė ir dvasinė sveikata, mokomasi bendrauti ir harmoningai tobulinti save bei formuojama sveiko ir saugaus gyvenimo visuomenėje nuostatos. Praktinių užsiėmimų metu mokiniai išmoksta įvertinti savo jėgas ir kryptingai siekti tikslų, gerbiant aplinką ir save, tausojant savo ir kitų sveikatą.

„FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMAS (I-V KLASIŲ MOKINIAMS)“

          Programa skirta 7-11metų mokiniams. Aktyvus laisvalaikio praleidimo būdas yra būtinas, siekiant sveikesnės savijautos.Vaikai, žaisdami judriuosius ir sportinius žaidimus atskleis savo gebėjimus, fiziškai tobulės, išgyvens džiaugsmą, tenkins savirealizacijos poreikį stiprinti nusiteikimą ir gebėjimą sieti mokymąsi, darbą bei poilsį su fiziniu aktyvumu, ugdysis kritinį mąstymą. Mokiniai įgaus sveikos gyvensenos žinių, modeliuodami įvairias situacijas, įgis įpročių, naudingų tolesniam kūno ir sveikatos tobulinimui.

  JAUNIEJI EISMO PATRULIAI

          Programa suteikia galimybę išsiugdyti vertybines nuostatas, laiduojančias turimų žinių ir gebėjimų panaudojimą praktikoje, bei aktyvią asmens poziciją, kuriant saugesnę eismo aplinką, pagarbą gyvybei, atsakomybei už jos išsaugojimą, populiarinant dviratį, kaip ekologiškai švarią ir patogią transporto priemonę, suvokimą, kad jie, kaip moksleiviai ir bendruomenės nariai, yra atsakingi už sveiką aplinką, gebėjimą stebėti, fiksuoti, ieškoti priežastinių ryšių tarp supančio pasaulio faktų ir reiškinių. Užsiėmimų metu mokiniai plės akiratį, stebės, vertins, įgis specifinių gebėjimų ir kompetencijų.

DVIRATININKŲ BŪRELIS

          Programa suteikia galimybę išsiugdyti vertybines nuostatas, laiduojančias turimų žinių ir gebėjimų panaudojimą praktikoje, bei aktyvią asmens poziciją, kuriant saugesnę eismo aplinką, pagarbą gyvybei, atsakomybei už jos išsaugojimą, populiarinant dviratį, kaip ekologiškai švarią ir patogią transporto priemonę, suvokimą, kad jie, kaip moksleiviai ir bendruomenės nariai, yra atsakingi už sveiką aplinką, gebėjimą stebėti, fiksuoti, ieškoti priežastinių ryšių tarp supančio pasaulio faktų ir reiškinių. Užsiėmimų metu mokiniai plės akiratį, stebės, vertins, įgis specifinių gebėjimų ir kompetencijų.

SAUGUS

          Programa siekiama atskleisti pradinių klasių mokinių gebėjimus ir suteikti pasitikėjimo tapti sąmoninga asmenybe, sugebančia atsakingai ir kūrybingai spręsti savo problemas ir aktyviai veikti visuomenėje bei prisitaikyti prie kintančios eismo aplinkos. Mokiniai įgis žinių apie saugaus elgesio keliuose ir gatvėse reikšmę, gilins teorines ir praktines žinias apie saugų eismą, galimus pavojus, skatinant jų atsakomybę ir sąmoningumą. 

Programa skirta visiems, norintiems joje dalyvauti 7-10 metų vaikams, nes per suteikiamas žinias, aktyvią veiklą, darbą grupėje būtų skatinamas asmenybės augimas, lavinami bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, suteikiantys vaikams ateityje pasitikėjimo savimi dalyvaujant visuomeninėje veikloje, sudaromos sąlygos prasmingam vaikų laisvalaikiui.

KŪRYBINĖS DIRBTUVĖLĖS „SAUGUS“

          Pagrindinis užsiėmimų tikslas – pabendrauti su bendraamžiais, smagiai bei turiningai praleisti laiką. Mokiniai susipažins su skirtingų dailės priemonių bei technikų pagrindais. Dailės bei darbelių pamokėlėse, vaikai dirbs su įvairiomis dailės priemonėmis: dažais, modelinu, pieštukais, akvarele, pastele, kreidelėmis, spalvotu popieriumi, spalvotais akmenukais, šakelėmis, kriauklelėmis, sagomis, siūlais, spalvotomis plunksnelėmis, įvairiomis kruopomis ir kt.

    Užsiėmimų metu vaikai lavins kūrybiškumą. Piešdami ir klijuodami mažieji jausis labiau savarankiški, mėgins vis kitaip reikšti savo jausmus, mokysis žaisti spalvomis, pajus tyrinėjimo džiaugsmą, pasitikėjimą savimi, norą fantazuoti, improvizuoti ir kurti.

EISMUOLIS

 KAS MES??? – tai švietėjiška, edukacinė veikla, skirta vaikams ir jaunimui ir jauniems širdyje. Tai ne tik teatrinė erdvė, tai asmenybės bei individualumo, savimonės ugdymo studija per menines vertybes.

MŪSŲ TIKSLAS – atskleisti žmogaus kūrybinius sugebėjimus ir suteikti pasitikėjimo savimi.

ČIA RASITE – daug meniškų sielų, unikalių asmenybių, tiesiog... nuostabių vaikų,  kupinų ryžto, azartiško džiaugsmo, provokuojančio smalsumo, kūrybiškų, tikinčių teatro paslaptim, norinčių atrasti save. Paruošę spektakliuką, mes keliaujame po darželius ir bendraujame su mažaisiais mūsų draugais, juos mokome kelių eismo taisyklių, kartu dainuojame, vaidiname. Mokiniai dalyvauja susitikimuose su aktoriais, rašytojais ir kitais žymiais žmonėmis.

Sukurtus spektakliukus saugaus elgesio tema mokiniai pristato miesto ikimokyklinių, priešmokyklinio, jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams, parengtą programą pristato Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos organizuojamuose renginiuose mieste.

  SAUGOS ĮGŪDŽIAI PER KŪRYBĄ

          Kryptinga veikla, padedanti vaikui per kūrybą įgyti saugaus elgesio kompetencijas, tapti sąmoninga asmenybe, gebančia atsakingai ir kūrybingai spręsti problemas.
Mokiniai susipažins su tradicinėmis ir netradicinėmis technologijomis: popieriaus plastika, pynimu, siuvimu – siuvinėjimu, antrinių žaliavų panaudojimu. Kurs įvairius darbelius iš audinių, popieriaus, gamtinių medžiagų, siūlų, mokės nenaudojamus daiktus pritaikyti kuriant saugią, jaukią aplinką.

„SVEIKA GYVENSENA IR FIZINIS AKTYVUMAS“

          Modernioje šiuolaikinėje visuomenėje sparčiai plinta grožio ir mados industrijos bei žiniasklaidos propaguojamas kūno kultas, kuris susiaurino supratimo ribą tarp sveikos gyvensenos ir patologijos. Siekis turėti „idealų kūną“ labai dažnai veda į rizikingą sveikatai elgseną. Sukuriama iliuzija, kad sveikatos stiprinimo pastangų tarsi ir nereikia, nes viską gali atlikti maisto papildai, soliariumai, elektriniai masažuokliai ir treniruokliai. Europos kontekste Lietuvos gyventojai, ypač paaugliai, išsiskiria itin žemais fizinio aktyvumo rodikliais.

          Suteikiamos bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos bei socialinės kultūrinės brandos pagrindai, kreipiant didelį dėmesį į sveiką gyvenimo būdą ir fizinį aktyvumą. Sveikatos ugdymas vykdomas neformaliosios veiklos metu atitiks, tenkins mokinių poreikius, mokiniai įgis daugiau sveikos gyvensenos įgūdžių, jie taps kasdieniais įpročiais, mažės sergamumas, bendruomenėje keisis požiūris į sveiką gyvenseną, tai padės virsti įpročiu sveikai gyventi, tausoti savo ir kitų sveikatą. Gerės vaikų mityba, pagilinsim turimas žinias sveikatingumo klausimais.

          Ugdymosi rezultatai: Kiekvienas ugdytinis analizuos sveikos mitybos principus ir taisykles, jų poveikį sveikatai, apibūdins medžiagų ir energijos apykaitą organizme ir maisto medžiagų mitybinę vertę, analizuos higienos ir aplinkos įtaką sveikatai ir gyvenimo kokybei. Domėdamiesi fiziniu aktyvumu ir sveika gyvensena, ugdytiniai įgis psichologinių žinių ir taps stipresni, atsispirs provokacijai ir/ar spaudimui elgtis rizikingai, nenaudingai sveikatai, garbingai pasitrauks iš socialinio spaudimo ir/ar pavojingų situacijų, prireikus bandys suteikti pagalbą patys arba kviesis kitus.

„KURIAME SAUGIĄ APLINKĄ“

          Vaikai užsiėmimų metu bus skatinami stebėti socialinę, kultūrinę, gamtinę ir daiktinę aplinką, identifikuoti problemas bei skatinami savarankiškai ieškoti būdų joms spręsti mokslo, technologijų ir meno priemonėmis. Tokiu būdu kiekvienas vaikas, identifikavęs jam rūpimą ir įdomų klausimą/problemą/poreikį, galės pasirinkti norimą sprendimo būdą. Pavyzdžiui: žmogaus saugos, socialinės problemos aktualizuojamos plakatais, kultūriniai poreikiai realizuojami meno kūriniais, daiktinė aplinka gali būti praturtinta savo gaminiais, bendravimo stoka gali būti užpildyta bendraujant su bendraminčiais. Vaiko pasirinktai veiklai bus pasiūlomos idėjos realizavimo technologijos, atkreipiamas dėmesys į žmogui, gamtai draugiškų priemonių ir technologijų naudojimą, suteikiama galimybė išmokti naudotis spausdintuvais, dirbti su programomis (Photoshop, InkScape, CorelDraw,  PinacleStudio), mokoma piešti eskizus naudojant elektroninę planšetę, projektuoti.

          Mokiniai stebės artimą gatvės, gamtos aplinką   išbandys įvairias kūrybines formas, kurs ir eksperimentuos individualiai ir grupėje, mokysis spręsti konfliktus ir rasti kūrybinius kompromisus.. Užsiėmimai vyks žaismingai ir linksmai, todėl juose mokiniai pasisemia daug geros nuotaikos ir teigiamos energijos kitoms savo veikloms namuose ar mokykloje.

„PATYRIMŲ RATAS“

Užsiėmimų metu ugdytiniai išmoks stebėti aplinką, gamtą, florą ir fauną, miestą jo eismą gatvėse, žmones ir daiktus, fiksuoti juos fotoaparatu, kamera.

Visa ši veikla suteiks pozityvų impulsą vaiko gyvenime - skatins jį atsiskleisti, augti, vystytis, skatins atrasti kūrybinę drąsą, vidinę laisvę ir aiškesnį savo paties, kaip asmenybės suvokimą, aiškų, laisvą ir įvairiapusišką bendravimą su aplinkiniais. Plės vaikų kūrybingumą, estetinį suvokimą, bendrą kultūrinį, ir meninį išprusimą bei informacinių technologijų taikymo patirtį.

Dalyvaus įvairiose parodose, rengs savo darbų parodas mokykloje ir kitur. Lankys meno parodas. Patobulins savo fotografavimo ir filmavimo įgūdžius. Galės praktiškai išbandyti senųjų fotografijos spausdinimo būdus.

Ugdymosi rezultatai: Praktinės veiklos užsiėmimuose bus ugdomi mokinių

gebėjimai savarankiškai ieškoti informacijos, ją kaupti ir sisteminti, bendradarbiauti ir bendrauti su įvairaus amžiaus ir visuomeninės padėties žmonėmis, naudotis techninėmis ir informacinių technologijų priemonėmis, parengti, pateikti ir pristatyti savo darbus.

„GAMTINUKAI“

           Šios programos paskirtis ugdyti vaikų gebėjimus pažinti gamtinę aplinką, gamtojautą, atsakingumą, savarankiškumą, ekologinę kultūrą, patirti pažinimo džiaugsmą, tenkinti saviraiškos poreikį, padėti įgyti socialines, asmenines kompetencijas, bendrauti ir bendradarbiauti. Programa būtų vertinga 1-4 klasių vaikų gamtos pažinimui ir ekologiniam švietimui, palankaus aplinkai gyvenimo būdo ir aplinkosaugos vertybių formavimui per kūrybinę ir praktinę veiklą. Būrelio užsiėmimai vyks gamtinėje aplinkoje, Lietuvos zoologijos sode, muziejuje, „žaliosiose laboratorijose“, įvairiuose natūralios gamtos objektuose. Užsiėmimų metu mokiniai atliks stebėjimus, bandymus, tyrimus, rinks informaciją apie gyvąją gamtą. Vaikai susipažins su Lietuvos bioįvairove jos išsaugojimo būtinybe.

„SMALSUČIŲ ŽALIOJI AKADEMIJA“

          Ši programa padėtų moksleiviams stebint gyvūnų ir augalų įvairovę, aiškintis jų tarpusavio priklausomybę, auginant augalus ir globojant gyvūnus gebėti atskirti bendras jų savybes bei veiklos ypatybes, stebėti gyvų organizmų ir augalų prisitaikymą prie kintančių aplinkos sąlygų, atpažinti, apibudinti, gebėti grupuoti pagrindinius gamtos reiškinius, planuoti ir atlikti elementariausius stebėjimus, bandymus, vaizdžiai pateikti jų rezultatus, vertinti savo pasiekimus ir numatyti, ką dar reikėtų pasimokyti. Ugdyti atsakingumą, savarankiškumą, ekologinę kultūrą, patirti pažinimo džiaugsmą, tenkinti saviraiškos poreikį, padėti įgyti socialines, asmenines kompetencijas, bendrauti ir bendradarbiauti. Programa būtų vertinga 1-4 klasių vaikų gamtos pažinimui ir ekologiniam švietimui, palankaus aplinkai gyvenimo būdo ir aplinkosaugos vertybių formavimui per kūrybinę ir praktinę veiklą. Būrelio užsiėmimai vyks gamtinėje aplinkoje, įvairiuose gamtiniuose objektuose, numatyta pažintinių išvykos, ekskursijos. Vaikai susipažins su Lietuvos bioįvairove, jos išsaugojimo būtinybe.

SVEIKATOS AKADEMIJA“

          Programa skirta per sveikatos stiprinimo prizmę ugdyti mokinių, socialines, asmenines, edukacines, komunikavimo, iniciatyvumo, kūrybingumo, pažinimo, sveikatos stiprinimo kompetencijas. Įgyvendinant programą mokiniai įvertins sveikos gyvensenos svarbą gyvenimo kokybei, įgis naujų žinių, susiformuos teigiamą požiūrį į sveiką gyvenimo būdą bei sveikatos vertybes, sveikos gyvensenos įgūdžius, įvertins veiksnius palaikančius ir stiprinančius sveikatą.

          Užsiėmimų metu ugdytiniai atliks įvairias užduotis, stebėjimus, tyrimus, naudosis mokomąja medžiaga, žais žaidimus, diskutuos, analizuos, sveikai gyvens. Vykdydami sveikos gyvensenos projektus, būrelio ugdytiniai įgis pradinės mokslinio-tiriamojo darbo patirties.

  SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI“

          Programa skirta per sveikatos stiprinimo prizmę ugdyti mokinių, socialines, asmenines, edukacines, komunikavimo, iniciatyvumo, kūrybingumo, pažinimo, sveikatos stiprinimo kompetencijas. Įgyvendinant programą mokiniai įvertins sveikos gyvensenos svarbą gyvenimo kokybei, įgis naujų žinių, susiformuos teigiamą požiūrį į sveiką gyvenimo būdą bei sveikatos vertybes, sveikos gyvensenos įgūdžius, įvertins veiksnius palaikančius ir stiprinančius sveikatą.

          Užsiėmimų metu ugdytiniai atliks įvairias užduotis, stebėjimus, tyrimus, naudosis mokomąja medžiaga, žais žaidimus, diskutuos, analizuos, sveikai gyvens. Vykdydami sveikos gyvensenos projektus, būrelio ugdytiniai įgis pradinės mokslinio-tiriamojo darbo patirties.

„EKO DIRBTUVĖLĖS“

          Programa nereikalauja specialaus pasirengimo. Ji skirta visiems mokiniams, kurie domisi menine kūryba ir ekologija. Ji skatins vaikus per meninę raišką lavinti savo kūrybinius gebėjimus, padės formuoti vertybių suvokimą, gamtos pažinimą bei pasaulio supratimą. Vaikai susipažins su gamtos ištekliais, antrinėmis žaliavomis ir jų antrinio panaudojimo mene ir savo aplinkoje galimybėmis, lavins sampratą apie įvairių gamtinių ir dirbtinių medžiagų panaudojimą bei komponavimą. Mokiniai susipažins su įvairiomis technikomis: origamiu, kvilingu, dekupažu, batika, tapyba ant šilko, veltinio vėlimu, lipdymu iš modelino, papje maše, vitražu, marmuravimu. Išmoks jomis naudotis ir siekti meninio ir estetinio vaizdo. Mokiniai diskutuos, aptars savo ir draugų darbus, apipavidalins ir turės galimybę pristatyti savo kūrybinius darbus mokinių kūrybinių darbų parodose. Dalyvaudami įvairiuose kūrybinio pobūdžio renginiuose vaikai perteiks savo įgytą patirtį ir kūrybines idėjas kitiems, numatytos teminės akcijos, šventės ir vakaronės ugdys draugiškus tarpusavio santykius.

„BOTANIKAI“

Ši programa skirta 1 - 4 klasių mokiniams tenkinti gamtos pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, ugdyti socialines, asmenines bei edukacines (mokymosi) kompetencijas. Programa padės mokiniams plėtoti ir gilinti žinias apie augalų morfologiją, fiziologiją, ekologiją. Įgyvendinant šią   programą išvykų bei ekskursijų metu mokiniai susipažins su augalais natūraliose augavietėse, gebės atpažinti augalus augančius šalia mokyklos, gyvenamosios vietos. Programos turinį sudaro teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, diskusijos ir aptarimai, lavinamieji žaidimai, kūrybinės bei komandos formavimo užduotys. Gamtosauginių darbų sklaida, dalijimasis patirtimi kūrybiškai pristatant tiriamuosius darbus ar stebėjimus suteiks mokiniams naujų įgūdžių, ugdys pasitikėjimo savimi jausmą, bus skatinama jų iniciatyva sprendžiant aplinkosaugos problemas.

„EKODIZAINAS“

Programa skirta ugdyti mokinių kūrybingumą, estetinį suvokimą, atsakingumą per meninę raišką. Įgyvendinus programą lavės mokinių meninė samprata apie įvairių gamtinių medžiagų komponavimą, kūrybinių darbų pateikimą, pritaikymą buityje, eksterjere ir interjere. Mokiniai kurdami įvairius didesnės apimties interjerinius darbus dirbs grupėmis - formuosis komandinio darbo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, ugdysis mokinių kūrybinės galios, gebėjimas pažinti save ir kitus. Programos dalyviams numatyta galimybė pristatyti savo kūrybinius darbus parodose ir konkursuose. Programoje numatytos įvairios teminės akcijos, šventės, vakaronės padės kurti gerų emocijų atmosferą, paremtą pagarba ir tolerancija.

„EKOLOGAI“

Programa skirta per ekologinę prizmę ugdyti vaikų nevartotojišką požiūrį į gamtą, atsakomybę už savo šalies bei Žemės ateitį, formuoti aplinkosauginę moralę, kaip neatsiejamą asmenybės dalį. Programos turinį sudaro teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, kurie padėtų mokiniams: įgyti papildomų žinių apie ekologinę aplinką, gamtinių išteklių naudojimą, technogeninę aplinkos taršą, medicininę ekologiją, žmogaus vietą ekosistemoje; suprasti gamtosaugos ir gamtonaudos svarbą, gebėti taikyti žinias vertinant ryšius tarp organizmų ir aplinkos, atpažinti ir analizuoti su ekologija ir aplinkotyra susijusias problemas, mokėti atsakingai dirbti tiek savarankiškai, tiek komandoje, analizuoti ir sisteminti duomenis, planuoti, organizuoti ir vertinti savo ir kolektyvo darbą; atlikti eksperimentus, stebėjimus, tyrimus, praktikos bei projektinius darbus.

„FLORISTAI“

Programa skirta mokiniams, kurie domisi gamtos meno studija - floristika, kuri siekia ugdyti estetinį suvokimą, kūrybingumą, savarankiškumą,  meninį pojūtį. Floristika mokiniams suteikia galimybes nevaržomai kurti, atskleisti prigimtinius talentus ir gabumus. Programos turinį sudaro teoriniai užsiėmimai, kurių metu suteikiamos papildomos žinios: botanikos, dizaino, ekologijos, dailės srityse. Praktinių užsiėmimų metu kurdami floristinius darbus, mokosi išreikšti savo kūrybingumą, emocijas, atrasti ir pastebėti supančios gamtos grožį, sąmoningą vartojimą.  Ugdytiniai  gebės kurti floristi­nius darbus ir objektus savo reikmėms bei dekoruoti interjerą, mažuose dalykuose atrasti grožį. Darbai bus pristatomi parodose ir konkursuose.

„GAMTOS FOTOGRAFIJA“

Programa skirta per fotografijos meną, ugdyti vaikų kūrybingumą, estetinį suvokimą, bendrą kultūrinį, gamtamokslinį ir meninį išprusimą bei informacinių technologijų taikymo patirtį fotografijoje. Ugdytiniai turės galimybę bendrauti, atsiskleisti, pažinti save ir šalia esanti, harmonizuoti save ir aplinką. Mokiniai leisdami laiką gamtoje, mokysis gamtojautos, lavins vaizduotę, stebės aplinkinio pasaulio įvairovę, įgys fotografavimo ir vaizdo komponavimo įgūdžių, kurie bus naudingi kasdieniniame gyvenime.

„GĖLININKYSTĖ“

Programa parengta 1-6 klasių mokinių pažinimo, lavinimosi, saviraiškos, socializacijos poreikiams tenkinti. Moksleiviams bus sudaryta galimybė patiems dauginti, auginti ir prižiūrėti kambarines ir lauko gėles, daryti gėlių kompozicijas ir jomis puošti supančią gyvenamąją aplinką. Užsiėmimų metu mokiniai atliks tiriamuosius darbus ir stebėjimus. Programoje numatytos įvairios teminės akcijos, šventės, konkursai, kurie padės kurti gerą emocinę atmosferą, paremtą pagarba ir tolerancija. Dalyvaudami įvairiuose kūrybinio pobūdžio renginiuose vaikai perteikia savo įgytą patirtį bei kūrybines idėjas kitiems, tai suteikia jiems pasijusti aktyviomis, naudingomis, pilnavertėmis asmenybėmis.

„JAUNIEJI EKOLOGAI“

Programa skirta per ekologinę prizmę ugdyti vaikų nevartotojišką požiūrį į gamtą, atsakomybę už savo šalies bei Žemės ateitį, formuoti aplinkosauginę moralę, kaip neatsiejamą asmenybės dalį. Jaunųjų ekologų būrelio programa suteiks mokiniams teorinių ir praktinių žinių apie gamtą, gamtosaugą, aplinkosaugą. Užsiėmimų metu bus formuojami vaikų aplinkai palankaus elgesio įgūdžiai praktinėje veikloje, dalyvaujant aplinkotyros projektuose ir aplinkosaugos renginiuose, bus skatinamas jų savarankiškumas bei ugdomas pilietiškumas priimant sprendimus. Moksleiviai dalyvaus gamtojautos akcijose, edukaciniuose užsiėmimuose, rengs parodas ekologinėmis temomis.

„JAUNIEJI GAMTININKAI“

Šios programos paskirtis ugdyti vaikų gebėjimus pažinti gamtinę aplinką, gamtojautą, atsakingumą, savarankiškumą, ekologinę kultūrą, patirti pažinimo džiaugsmą, tenkinti saviraiškos poreikį, padėti įgyti socialines, asmenines kompetencijas, bendrauti ir bendradarbiauti. Programa būtų vertinga 1-5 klasių vaikų gamtos pažinimui ir ekologiniam švietimui, palankaus aplinkai gyvenimo būdo ir aplinkosaugos vertybių formavimui per kūrybinę ir praktinę veiklą. Būrelio užsiėmimai vyks gamtinėje aplinkoje, gyvajame kampelyje, Lietuvos zoologijos sode, muziejuje, „žaliosiose laboratorijose“, įvairiuose natūralios gamtos objektuose. Užsiėmimų metu mokiniai atliks stebėjimus, bandymus, tyrimus, rinks informaciją apie gyvąją gamtą. Vaikai susipažins su Lietuvos bioįvairove jos išsaugojimo būtinybe.

„JAUNIEJI TYRĖJAI“

Jaunųjų tyrėjų programos paskirtis - skatinti įvairiapusį asmenybės augimą, gilinant moksleivių žinias apie supančią aplinką, lavinant gebėjimą stebėti gamtoje ir gyvenime vykstančius reiškinius, giliau susipažinti su gamtos mokslais, tiriamąja veikla.

Mokiniai gebės rinkti, sisteminti, analizuoti bei vertinti informaciją, formuluoti hipotezes ir daryti išvadas. Programos intensyvumas – 2 kartai per savaitę. Mokinių skaičius grupėje – 12-15 mokinių. Programa skirta 1-5 klasių vaikams. Programa padės ugdyti sąmoningą ir kritišką asmenybę, skatins domėtis supančia aplinka, lavins gebėjimus analizuoti ir aiškinti aplinkoje vykstančius reiškinius.

„JUDRIEJI GAMTININKAI“

 Programa skirta 1-4 klasių mokiniams. Judėjimas yra prigimtinė kiekvieno vaiko teisė. Tinkamas vaiko fizinis vystymas ir asmeninis sveikos gyvensenos nuostatų formavimas, tai didžiulis indėlis į jo sveikatą. Judrieji gamtininkai aktyviai leis laiką gamtoje, žais judriuosius žaidimus. Praktinių užsiėmimų metu mokiniai stiprins dvasinę ir fizinę sveikatą, išmoks bendradarbiauti ir dirbti komandoje, bus ugdomos asmeninės bei socialinės kompetencijos. Teorinės sveikatingumo žinios bus perteikiamos šiuolaikiškomis raiškos priemonėmis, per praktinius užsiėmimus ir patyrimines gamtines užduotis. Tai puiki galimybė gerinti vaikų motorinius ir fizinius gebėjimus per gamtos pažinimą.

„SVEIKA GYVENSENA“

Programa skirta per sveikatos stiprinimo prizmę ugdyti mokinių, socialines, asmenines, edukacines, komunikavimo, iniciatyvumo, kūrybingumo, pažinimo, sveikatos stiprinimo kompetencijas. Įgyvendinant programą mokiniai įvertins sveikos gyvensenos svarbą gyvenimo kokybei, įgis naujų žinių, susiformuos teigiamą požiūrį į sveiką gyvenimo būdą bei sveikatos vertybes, sveikos gyvensenos įgūdžius, įvertins veiksnius palaikančius ir stiprinančius sveikatą.

Užsiėmimų metu ugdytiniai atliks įvairias užduotis, stebėjimus, tyrimus, naudosis mokomąja medžiaga, žais žaidimus, diskutuos, analizuos, sveikai gyvens. Vykdydami sveikos gyvensenos projektus, būrelio ugdytiniai įgis pradinės mokslinio-tiriamojo darbo patirties.

„PAKILK“

Programa „PAKILK“ apima kryptingą ir visapusišką asmenybės ugdymą. Vienas iš pagrindinių programos tikslų siekti, kad ugdoma asmenybė taptų: Pilietiška, Aktyvi, Keliaujanti, Ištverminga,

Laisva, Kūrybiška.

Programos metu ugdytiniai susipažins su savanoryste, Lietuvoje veikiančiomis visuomeninėmis organizacijomis, jų nauda visuomenei, mokysis tapti sąmoningais ir naudingais visuomenės nariais. 

Dalyvaudami pėsčiųjų ir vandens žygiuose, įvairiose stovyklose ugdys aktyvumą ir ištvermę. Keliaudami po Lietuvą praplės žinių bagažą, tyrinės savo krašto istoriją ir papročius. Mokiniai bus skatinami laisvai ir kūrybingai mąstyti, atsakingai vadovautis moralinėmis vertybėmis, formuoti iš savęs aktyvią, nuolat tobulėjančią, gebančią priimti šiuolaikinio pasaulio iššūkius, asmenybę.

,,PAŽINIMO DŽIAUGSMAS“

Mokiniams suteikiama galimybė bendraujant neformalioje aplinkoje susipažinti su Lietuvos kultūrinėmis vertybėmis. Praktinius krašto pažinimo, keliautojo, aktyvaus piliečio įgūdžius vaikai įgyja pažintinių, edukacinių, kultūrinių ir kūrybinių programų metu. Veikloje naudojamos individualios ir grupinės užduotys, įvairūs žaidimai, ugdomas kūrybiškumas ir atsakingumas bei pasitikėjimas savo jėgomis.

Programos nariams formuojamos dalykinės krašto pažinimo kompetencijos, mokomi dirbti komandoje, tobulinamos bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos, organizmo grūdinimo ir stiprinimo įgūdžiai.

„ISTORIKAI“

Programa skirta mokiniams, norintiems patobulinti žinias apie gimtojo krašto istoriją, žmones, istorinius ir kultūros objektus, kultūrinį bei dvasinį tautos paveldą. Programa parengta atsižvelgiant į mokinių pažinimo, ugdymo ir saviraiškos poreikius, žinias apie gimtąjį kraštą, jo istoriją. Programos dalyviai susipažįsta su istoriniu bei kultūriniu lietuvių tautos palikimu, išsiugdo pagarbą etninės kultūros tradicijoms ir poreikį jas tęsti. Programos turinys integruotas į pažintinę ir kūrybinę veiklą bei supažindinti su istorine kraštotyra. Mokiniai tobulins bendrąsias ir įgys dalykinių istorijos kompetencijų, domėsis mus supančia aplinka, gebės susieti praeities įvykius, reiškinius, istoriją, papročius su dabartimi.

,,JAUNASIS ŽVALGAS

Programa paremta pilietinės kultūros ugdymo principais: atsakomybe, tolerancija, kritiškumu ir aktyviomis veiklos priemonėmis. Programos turinys grįstas savęs, visuomenės, savo šalies bei jos aplinkos pažinimu, taip pat išgyvenimo gamtoje, keliavimo žinių bei įgūdžių įtvirtinimu. Mokiniai įgytas žinias ir gebėjimus mokysis pritaikyti kasdieniame gyvenime. Vykdant aktyvias veiklas - stovyklavimą, dalyvavimą patriotiniuose, pažintiniuose žygiuose ir valstybinėse šventėse, buvimą gamtoje, ugdomos bendrosios, dalykinės kompetencijos, pilietinės, patriotinės, tautinės nuostatos, mokomasi būti sąmoningais ir naudingais visuomenės nariais.

„SPORTINIS TURIZMAS“

Programa skirta mokiniams, norintiems tapti sąmoningais ir aktyviais visuomenės nariais, siekiančiais gyventi pagal aktyvios, sveikos gyvensenos bei maitinimosi įpročius, norintiems lavinti ir tobulinti turistinius gebėjimus. Programos dalyviai skatinami kuo daugiau judėti bei mankštintis, tobulinti fizinius gebėjimus bei įgūdžius, didinti fizinį pajėgumą dirbant komandoje. Programoje užsiėmimuose plėtojamos bendrosios, asmeninės, socialinės ir dalykinės kompetencijos, ugdomas charakteris, pasitikėjimas savimi, gebėjimas planuoti asmeninį fizinį aktyvumą. Mokiniams suteikiamos žinios apie fizinio aktyvumo naudą sveikatai, higienos įpročius, sveiko maitinimosi ypatumus, sudaromos sąlygos gerinti organizmo fizinį bei funkcinį pajėgumą.

,,VIVA TURO“ STUDIJA

Programa skirta mokiniams tobulinti pažintines kompetencijas, siekiant geriau pažinti gyvenamąją aplinką, ugdyti jų saviraišką, suvokti etninę kultūrą. Vaikai tenkins saviraiškos poreikius, ugdys gebėjimus, plės žinias šalies istorijos, aplinkos pažinimo, etnokultūros srityse, supažindins su miesto ir šalies kultūriniais, gamtiniais, istoriniais objektais. Mokiniai įgis komunikavimo, pažinimo, tiriamojo darbo, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas, ugdysis socialines ir asmenines kompetencijas.  

Programos dalyviams formuojami pirminiai profesiniai turizmo renginių organizavimo įgūdžiai, tobulinamos bendrosios bei dalykinės kompetencijos, skatinant dalyvauti aktyviose veiklose.

„KRAŠTO PAŽINIMAS“

          Programos dalyviai pažins artimosios aplinkos, Kauno ir Lietuvos istorinius įvykius bei asmenybes, kultūros, istorijos bei gamtos objektus, bus aktyvūs gimtojo krašto kalendorinių švenčių dalyviai ir tradicijų puoselėtojai, geriau pažins etnografinių regionų savitumus.

          Mokiniai dalyvaus pažintinėse, edukacinėse programose, išvykose, lankys muziejus, naudodamiesi šiuolaikinėmis IKT priemonėmis, veikdami komandoje, sieks užsibrėžtų tikslų, plėtos kūrybiškumo ir iniciatyvumo gebėjimus, patirs džiugių emocijų. Būrelio nariais gali būti įvairaus amžiaus vaikai. Mokiniams sudaroma galimybė būti aktyviais gimtojo krašto kalendorinių švenčių dalyviais bei tradicijų puoselėtojais.

  „KRAŠTOTYRININKAI“

          Programa mokiniams padės pažinti gyvenamąją aplinką, ugdyti jų saviraišką, suvokti savo tautos kultūrą ir paveldą. Programa ugdys vaikų gebėjimus, plės žinias istorijos, aplinkos pažinimo, kultūros srityse, supažindins su miesto ir šalies istoriniais, gamtiniais, kultūriniais, objektais. Mokiniai įgis komunikavimo, pažinimo ir tiriamojo darbo, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas, ugdysis socialines ir asmenines kompetencijas. Dalyvaudami programoje, vaikai papildo mokomųjų dalykų - pasaulio pažinimo, Lietuvos istorijos ir geografijos bei kitų dalykų žinias iš tiesioginių šaltinių.

   ,,PAŽINK GIMTĄJĮ KRAŠTĄ“

           Krašto ir etninės kultūros pažinimo, saviraiškos, kūrybiškumo ugdymo programa skirta vaikams, norintiems pažinti gimtąjį kraštą, keliauti ir išmokti groti gitara. Per suteikiamas žinias, dalyvavimą išvykose bei renginiuose, praktinę muzikinę veiklą, darbą grupėje bus skatinamas vaiko etninis krašto pažinimas, savos kultūros identiteto supratimas, praturtinamas vaiko dvasinis pasaulis, asmenybės augimas, bendravimo įgūdžiai, lavinamas muzikalumas.

          Programos dalyviams sudaromos sąlygos žygius, pažintines, kūrybines programas apipavidalinti muzikiniais kūriniais. Vaikams turtinamas jų dvasinis pasaulis, remiantis lietuvių ir kitų kraštų etnine bei šiuolaikine muzika, puoselėjamos tradicijos. Per suteikiamas žinias, aktyvią veiklą, darbą grupėje skatinamas vaiko asmenybės augimas, lavinami bendravimo įgūdžiai, dalykinės bei bendrosios kompetencijos.

„TURISTAI“

          Būrelio nariai susipažįsta su įvairiomis turizmo rūšimis aktyviose veiklose, pratybose, žygiuose, turistinių rungčių trasose, keliaujančiose stovyklose. Žygiuose, pažintinėse programose, išvykose skatinamas komandinis darbas, asmeninių savybių puoselėjimas, būrelio narių noras susipažinti su gimtojo miesto bei Lietuvos krašto kultūros, gamtos bei istorijos objektais.

          Mokiniai skatinami gyventi pagal sveikos gyvensenos principus, tobulinami tarpusavio bendravimo ir kūrybinės saviraiškos gebėjimai. Programos dalyviai tampa aktyviojo turizmo puoselėtojais, tobulina pažintines, bendravimo ir bendradarbiavimo bei turizmo dalykines kompetencijas.

„ŽYGEIVIAI“

          Žygeivių būrelio programa skirta vaikams norintiems tobulinti žygeivystės įgūdžius, įtvirtinti praktiškai gebėjimus susiruošti į žygį, dalyvauti žygiuose, gebėti išvengti keblumų, elgtis taip, kad žygis, išvyka ar kelionė būtų sėkmingi. Žygiuose, pažintinėse programose mokiniai susipažįsta su krašto gamtine, kultūrine aplinka, išmoksta joje išgyventi, geba ją puoselėti ir saugoti.

Mokiniai supažindinami su žygeivio taisyklėmis, su gimtojo krašto ir pasaulio pažintiniais žygeivių maršrutais, atkreipiant dėmesį į jų sveikos gyvensenos, tarpusavio bendravimo ir kūrybinės saviraiškos poreikius. Būrelių nariai tobulina bendrąsias ir dalykines žygeivių kompetencijas, populiarinamos žygeivystės idėjos, sveikos gyvensenos, fizinio aktyvumo principai per kūrybiškumą panaudojant individualius gebėjimus.

„ŽVALGAS“

          Programa paremta pilietinės kultūros ugdymo principais: atsakomybe, tolerancija, kritiškumu ir aktyviomis veiklos priemonėmis. Programos turinys grįstas savęs, visuomenės, savo šalies bei jos aplinkos pažinimu, taip pat išgyvenimo gamtoje, keliavimo žinių bei įgūdžių įtvirtinimu. Mokiniai įgytas žinias ir gebėjimus mokysis pritaikyti kasdieniame gyvenime. Vykdant aktyvias veiklas -stovyklavimą, dalyvavimą patriotiniuose, pažintiniuose žygiuose ir valstybinėse šventėse, buvimą gamtoje ugdomos bendrosios, dalykinės kompetencijos, pilietinės, patriotinės, tautinės nuostatos, mokomasi būti sąmoningais ir naudingais visuomenės nariais.

Блог http://webekm.com/ и още нещо.

Full premium theme for CMS

Bookmaker bet365 The best odds.

Lankomumas

Šiandien86
Vakar147
Šią savaitę714
Šį mėnesį2719
Viso202131

2019 sausio 18, Penktadienis 15:51