Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla

Įstaigos tipas – neformalusis vaikų švietimas

Įstaigos teisinė forma –  savivaldybės biudžetinė įstaiga

Įstaigos kodas – 190143547

Mokymo forma – dieninė.

Mokymo kalba – lietuvių.

Mokslo metų trukmė - nuo 2011-09-01 iki 2012-06-30.

Atostogų trukmė - nuo 2012-07-01 iki 2012-08-31

VIZIJA

Kurti saugų ir sveiką Kauno miesto visuomenės prevencijos židinį.

MISIJA

Tenkinti Kauno miesto vaikų, mokinių, mokytojų saugaus eismo, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, sveikos gyvensenos žinių ir įgūdžių įgijimo, įtvirtinimo, teisingų ir nešališkų žinių apie narkotines medžiagas suteikimo ir mokinių užimtumo popamokiniu metu poreikius.

MOKYKLOS TIKSLAS

 

 

 

Papildyti, praturtinti ir pagilinti bendrąjį ugdymą, tenkinti vaikų poreikius ugdant saugaus eismo, civilinės saugos ir priešgaisrinės saugos sampratą, plėtojant veiklos būrelių pasirinkimo galimybę, suteikiant nešališkų ir teisingų žinių apie psichotropines medžiagas, sveiką gyvenseną.

UŽDAVINIAI

  • Sukurti ugdymui(si) palankų psichologinį klimatą ir ugdymo(si) erdvę.
  • Taikyti ugdymo metodus, atitinkančius vaiko amžiaus tarpsnio bei individualius ypatumus, ugdymo srities specifiką.
  • Sukurti ugdymo turinį, atitinkantį ugdymo tikslus, ugdymosi poreikius ir interesus.
  • Naudoti ugdymo priemones, skatinančias vaiko smalsumą, aktyvumą, kūrybiškumą.
  • Askleisti ir plėtoti kūrybines vaikų galias, ugdyti meninę ir estetinę kompetenciją, padėti įsitraukti į kultūrinį bendruomenės gyvenimą.
  • Ugdyti vaikų gebėjimą kritiškai mąstyti, spręsti problemas.
  • Puoselėti vaikų pasitikėjimą savo jėgomis, iniciatyvumą, savarankiškumą, nusiteikimą imtis atsakomybės, nuostatą ir gebėjimą mokytis visą gyvenimą, tobulėti.
  • Teikti metodinę dalykinę paramą mokytojams.
  • Sudaryti sąlygas žmogaus saugos mokytojų kryptingam tobulinimuisi.
  • Sukurti partneryste besiremiančią aplinką, kurios dalyviai būtų suinteresuoti vaikų saugumu ir sveikata.

 

Блог http://webekm.com/ и още нещо.

Full premium theme for CMS

Bookmaker bet365 The best odds.

Lankomumas

Šiandien85
Vakar147
Šią savaitę713
Šį mėnesį2718
Viso202130

2019 sausio 18, Penktadienis 15:50